КОВЕЛИТ - Ремонт на домове, офиси и магазини

Политика за поверителност

Политика за личните данни

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

 

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на онлайн услуги/изработка на уеб базирани платформи и софтуери. “Ковелит“ отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Поверителността и сигурността на личните данни на нашите клиенти е от първостепенно значение за нас. Поради тази причина създадохме настоящата Политика за защита на личните данни на “Ковелит“, която обхваща начина, по който събираме, използваме, съхраняваме, разкриваме и изтриваме, или най-общо „обработваме“, данните Ви. Политиката за защита на личните данни ни позволява да осигурим еднакво високо ниво на защита на всички ползватели на https://kovelit.com/.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) “Ковелит“ събира и обработва личните данни на Ползвателите на Услугите на основание чл. 6, ал. 1 Регламент (ЕС) 2016/679 и по конкретно въз основно на следното:

Изрично получено съгласие на Ползвателя на услугата;
Изпълнение на задълженията на “Ковелит“ към Ползвателите по договорите за използване на услугите.
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “Ковелит“
За целите на легитимния интерес на “Ковелит“

(2) С приемане на общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “Ковелит“ Ползвателите изрично се съгласяват, че “Ковелит“ има право да обработва личните им данни, предоставени за ползване на услугите.
(3) “Ковелит“ е регистриран като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни.

Чл. 2. (1) “Ковелит“ събира и обработва личните данни, предоставени от Ползвателите за целите на предоставяне на Услугите по договора с Ползвателите, включително за следните цели:

изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформите, софтуерите и приложенията, нови и ъпгрейднати абонаментни планове и др.
счетоводни цели;
статистически цели;
защита на информационната сигурност
обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
разрешаване на спорове между Ползвателя и трети лица;

(2) “Ковелит“ следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

законност и добросъвестност и прозрачност;
точна определеност на целите на обработката;
съотносителност с целите на обработката;
точност и актуалност
ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

(3) При обработването и съхранението на личните данни, “Ковелит“ може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява

Осъществяване на комуникация и контакт с Ползвателите на предлаганите от “Ковелит“ услуги.

Данни, които “Ковелит“ обработва – При влизане в нашия уебсайт, събираме данни за използвания IP адрес.

        Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

        Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.

        Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между “Ковелит“ и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3)”Ковелит не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;
разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;
генетични и биометрични данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;

(4) Личните данни са събрани от “Ковелит“ от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) “Ковелит“ съхранява Вашите лични данни за целия срок на съществуване на търговски отношения с Ползвателите. След прекратяване на търговските взаимоотношения помежду ни, “Ковелит“ полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне, ако сте заявили желание за това.

(2)При събирането и обработването на личните данни на Ползвателите, “Ковелит“ осигурява достатъчна степен на защита съобразно развитието на информационните технологии срещу случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
(3) Ползвателите се задължават да поддържат актуални личните данни, които предоставят на “Ковелит“.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “Ковелит“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез чрез заявка в нашата контак форма.

(2) “Ковелит“ може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от “Ковелит“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) “Ковелит“ Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “Ковелит“ си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повтаряемост или прекомерност на исканията.

Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8.(1) Вие имате правото да поискате от “Ковелит“ изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “Ковелит“ има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо “Ковелит“;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

 

(2) “Ковелит“ не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане или чрез контакт формата на нашия уеб сайт, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред “Ковелит“.

(4) “Ковелит“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 9. Вие имате право да изискате от “Ковелит“ да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “Ковелит“ да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
“Ковелит“ не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “Ковелит“ имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 10. (1) Вие можете по всяко време да изискате данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “Ковелит“, с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от “Ковелит“ директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 11. Вие можете да поискате от “Ковелит“ да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “Ковелит“ може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.  

Право на възражение

Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “Ковелит“, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 13. (1) Ако “Ковелит“ установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) “Ковелит“ не е длъжен да Ви уведомява, ако:

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 14. За извършване на регистрация на хостинг и домейн в или извън областта .БГ и след подадена заявка от Ваша страна, “Ковелит“ предава необходимата информация към съответния регистратор на домейни, който обработва Вашите данни като администратор за целите на регистрацията на заявения домейн.

 

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Tелефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез писмено заявление, изпратено на имейл адрес на “Ковелит“  или чрез контакт формата на нашия уеб сайт: https://kovelit.com/kontakti

Чл. 18 (1). Когато възлагате на “Ковелит“ да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, “Ковелит“ действа в качеството на обработващ личните данни.

В случаите по ал. 1, “Ковелит“ действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. “Ковелит“ няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата  (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай “Ковелит“ няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на “Ковелит“ в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

 

Сайтът на "Ковелит използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.   

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics . Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.  

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др. В допълнение, повечето рекламни мрежи предлагат възможност да се отпишете от профилирано рекламиране. За повече информация, моля посетете http://www.aboutads.info/choices/ или https://youronlinechoices.eu/.

  

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Наши проекти
Снимки от обекти, в които сме извършвали строително-ремонтни дейности
Партньори

За нас качеството на материалите е в основата на добре свършената работа. За това винаги избираме най-доброто за Вас, нашите клиенти!

 • Boro
 • Henkel
 • Profilink
 • Levis
 • Legrand
 • Bosch
 • Kronotex
 • Aluplast
 • Salex
 • KAI GROUP
Свържете се с нас